COPka  – zajístíme aby si tě cenili a potřebovali tě…
Mrkni na náš FacebookZajdi se podívat na COPku více informací.

Přijímáme uchazeče o studium na VOŠ

Naše škola má akreditovaný tříletý vzdělávací program Elektrotechnika – mechatronické systémy
kreditním systémem hodnocení v denní i kombinované formě.
Titul absolventa vyšší odborné školy, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“ (zkráceně „DiS.“).
Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.
Studium na VOŠ je také dobrou přípravou na vysokoškolské studium technického směru.
Navíc některé vysoké školy uznávají absolvování našich předmětů a následně umožňují získání
vysokoškolského titulu ve zkrácené formě studia.


více o VOŠ

 Banner_VOS_2018

© 2020 COPka – tvoje střední škola, Sezimovo Ústí. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil: CZECH PROMOTION